Un experimentat equip tècnic d’enginyers que, mitjançant visites, anàlisis químic i granulomètrics i informes periòdics, pretén formar i orientar als responsables del terreny per millorar la qualitat de la gespa en els seus diferents aspectes; vegetatiu, edafològic, nutricional i sanitari.

  • Anàlisi de sòl
  • Anàlisi d’aigües
  • Plans de fertilització
  • Prevenció de malalties
  • Detecció d’infestacions
  • Determinació tipus de fongs
  • Millores en les labors culturals
  • Recomanacions de matèries actives
  • Planificació de treballs
  • Formació continua